آدرس دفتر

اصفهان ، خیابان فردوسی ، خیابان سید علیخان ، بن بست شادی پلاک ۱۵۴ ، طبقه اول

آدرس فروشگاه ۱

اصفهان ، خیابان فردوسی ، بازار موبایل طبقه اول ، واحد ۱۵ ، فروشگاه جم

تلفن پشتیبانی خرابی سایت

تلفن دفتر فروش

کد پستی

8144844441

پست الکترونیک

تلفن پشتیبانی فروش